Second Opinion

Een tweede perspectief op uw civiele zaak

Waarom wilt u een second opinion?
Wordt uw lopende zaak wel goed behandeld?
Het belang van de zaak is erg groot.
Is er een redelijke kans op een gunstig resultaat?
U kunt het niet beoordelen en u twijfelt.
Advopinion kan u een second opinion geven.
Daarbij kijken we naar de juridische argumentatie, de processtrategie en het taalgebruik. De woordkeus dient genuanceerd te zijn, de presentatie evenwichtig.
De second opinion kan eenmalig zijn, maar ook een langere periode betreffen.
Wij kunnen u voorstellen doen tot verbetering van de rechtsgang en zo nodig een minnelijke oplossing adviseren in deze lopende procedure.
Een second opinion geven wij uitsluitend in civiele zaken.
Wij nemen de behandeling van uw zaak nooit over.
Dit garandeert onze onafhankelijkheid.

Natuurlijk Advopinion.

  • Uw onafhankelijke adviseur
  • Bijna 40 jaar ervaring met de rechtsgang, advocatuurtarieven en te besteden uren
  • Altijd helder wat onze kosten zijn
  • Binnen enkele dagen gedegen advies
Meer over Advopinion

Werkwijze Second Opinion

Bij Advopinion is altijd helder wat we gaan doen en hoeveel ons advies kost.

Eerst wordt het dossier bekeken.
Uw dossier wordt vrijblijvend en kostenloos geanalyseerd, zodat er een kosteninschatting gemaakt kan worden. Dit kunnen wij, indien gewenst, bij u op kantoor doen.
U krijgt een prijsindicatie
Na een snelle analyse krijgt u direct inzichtelijk hoeveel u kwijt bent aan ons advies. Advopinion werkt met vaste prijzen of een uurtarief. Wat u wenst!
Het dossier wordt geanalyseerd
Indien u akkoord gaat, zal Advopinion het dossier verder analyseren en wordt de second opinion schriftelijk uitgebracht.
U krijgt een heldere en concrete second opinion
Zodat u precies weet hoe het met de zaak staat en wat u kunt doen om uw zaak sterker te maken of de procedure sneller te laten verlopen, zodat u minder geld kwijt bent.

Resultaten

Het resultaat van een second opinion is een gefundeerd oordeel over uw zaak. Een oordeel over de vraag of uw zaak goed wordt behandeld of niet. Er kunnen ook suggesties worden gedaan voor verbeteringen in processtukken of de te volgen strategie. Ook een minnelijke oplossing kan worden geadviseerd.
Doel is optimale kwaliteit en efficiency van de afwikkeling.

Aandachtspunten

  • Juridisch inhoudelijk
  • Taalgebruik
  • Strategie
  • Overtuigende argumentatie
  • Efficiënte procesvoering

Kosten

De kosten van Advopinion zullen in bijna alle gevallen ruimschoots worden gecompenseerd door de kostenbesparing die dankzij de inspanningen van Advopinion kan worden gerealiseerd.
Advopinion heeft immers bijna 40 jaar ervaring in de advocatuur en heeft inzicht in de tarieven en omvang van de werkzaamheden, die aan een procedure verbonden zijn.
Meestal zal per procedure of second opinion een vaste prijs worden overeengekomen.
Ook is mogelijk om afhankelijk van het aantal zaken een vaste prijs per week of maand overeen te komen.
Een uurtarief is ook mogelijk. Het uurtarief bedraagt € 165,00 exclusief BTW.

Neem contact op met Advopinion

Bel Advopinion
Mail Advopinion